Úvodní strana

SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Navýšení nájmu nebytových prostor - garáží a garážového stání

Usnesení č. 652/11

Rada města

1) souhlasí od 01.01.2012 se změnou výše nájemného z nebytových prostor (garáží) za 800,- Kč/m2/rok a se změnou výše nájemného za garážová stání v domě čp. 454, Čechova ul. v Písku ve výši 500,- Kč/m2/rok pro nájemce bytů v domě a 700,- Kč/m2/rok pro ostatní zájemce, dle postupu uvedeného v materiálu. Rada města pověřuje Domovní a bytovou správu města k zajištění změn nájemních smluv a zároveň

 

2) souhlasí s podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor – garáží a garážového stání u těch nájemců, kteří odmítnou přistoupit k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o navýšení nájemného a pověřuje ředitelku DBS města Písku  podpisem výpovědí.

 

Postup:

DBS města Písku jednotlivým nájemcům oznámí rozhodnutí města Písku o navýšení nájmu s tím, že nájemci bude dána lhůta 1 měsíc od doručení rozhodnutí k jeho akceptaci. Pokud nájemce na zvýšení nepřistoupí, bude mu dána výpověď z nájmu s výpovědní dobou dle smlouvy. Tento postup se týká nájemních smluv na dobu neurčitou. Ve výpovědní době pak bude zveřejněn záměr pronájmu s výběrovým řízením na nového nájemce se zvýšeným nájemným.

 


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.