Úvodní strana

SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Ochrana osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabylo účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679  ze dne 27. 04. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které částečně nahradilo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tento vnitrostátní právní předpis byl dne 24.04.2019 zrušen a nahrazen adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Současně byl vydán změnový právní předpis č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

 

Od této doby je Domovní a bytová správa města Písku (dále jen "správce") povinna postupovat v této oblasti dle výše uvedených právních předpisů.

  

V souvislosti s touto skutečností byl správce povinen provést úkony směřující k zajištění souladu jeho vnitřního chodu s Nařízením. Povinnosti, které správce naplnil, byly promítnuty do celé této sekce s názvem „Ochrana osobních údajů“. Důležitá povinnost správce v podobě informační povinnosti byla implementována do zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány pro jednotlivé agendy v rámci správce a byly zařazeny do záložek, které nesou název jednotlivých činností.

 

Na tomto místě naleznete veškeré dokumenty, které souvisejí s ochranou osobních údajů.

 

Obecné informace

V této sekci jsou uveřejněné obecné informace o zpracování osobních údajů, dokument s názvem „Zásady ochrany osobních údajů“, záznamy o činnostech zpracování v rámci správce, kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů a také jednotlivé formuláře prostřednictvím nichž můžete uplatnit svá práva.

Správce doporučuje, aby si každý subjekt údajů přečetl obecné informace o zpracování osobních údajů.

 • OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
stáhnout
 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - REGISTR SMLUV
 stáhnout
 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - AGENDA SPRÁVY BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
stáhnout
 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - AGENDA KOMPLEXNÍ SPRÁVA DOMŮ, BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU
stáhnout
 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - AGENDA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
stáhnout
 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - DODAVATELÉ
stáhnout
 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - AGENDA SPRÁVY UBYTOVEN
stáhnout
 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ÚSEK PERSONALISTIKY A MEZD
stáhnout
 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
stáhnout
 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - AGENDA SPRÁVY BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR (SVJ)
stáhnout
 • ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ - NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ DBS
stáhnout
 • ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ - OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ DBS
stáhnout
 • ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ - OPRAVA NEBO DOPLNĚNÍ DBS
stáhnout
 • ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ - PŘENOSITELNOST DBS
stáhnout
 • ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ - PŘÍSTUP K DBS
stáhnout
 • ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ - VÝMAZ DBS
stáhnout
 • ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM DBS
stáhnout
 • ZÁZNAM O ČINNOSTECH DBS
stáhnout
 • INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V RÁMCI POVINNÉHO TESTOVÁNÍ
stáhnout
 • ZÁZNAMY O ČINNSTECH - TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PŘÍTOMNOST NÁKAZY COVID-19
stáhnout

 

Správce informuje o nákladech spojených s uplatněním práv subjektem údajů:

Informace poskytované na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které se týkají především:

 

- Článku 13 a 14 nařízení;

 

- uplatňování práv subjektem údajů;

 

- oznamování porušení zabezpečení osobních údajů;

 

se zpravidla poskytují a činí bezplatně.

 

Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Domovní a bytová správa města Písku buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, nebo může odmítnout žádosti vyhovět.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Jméno funkce tel. mail
Mgr. Markéta Maříková pověřenec pro ochranu osobních údajů 382 330 773 marketa.marikova@mupisek.cz

 


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.