Úvodní strana

SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Zbavujeme se šedivosti

K 31. 12. 2019 spravovala 317 domů v majetku či spoluvlastnictví města, 1262 bytů ve vlastnictví města a 3242 bytů v soukromém vlastnictví. Spravovala 229 nebytových prostorů.

Celkem je zajišťováno 200 společenství vlastníků jednotek (SVJ). DBS zároveň provozuje dvě ubytovny v majetku města s kapacitou 154 lůžek. Zajišťuje správu domů, bytů ve vlastnictví města Písku, prodej bytů z majetku města Písku. DBS města Písku rovněž zajišťuje agendu – vymáhání pohledávek, vypracování a podávání žalob, zastupování u soudních, exekučních a insolvenčních řízení. Současně zajišťuje komplexní správu domů pro společenství vlastníků, a to i mimo obec Písek.

Pro společenství vlastníků, která si chtějí zajišťovat technickou správu domu sama, DBS města Písku nabízí pouze vedení účetnictví za cenu 135 korun měsíčně na jednotku.

 

Na naše otázky odpovídala ředitelka DBS Písek Zdeňka Šartnerová.

 

Jak pracovala vaše organizace v době karantény?

Měli jsme obavu z toho, jak budeme moci doručit našim uživatelům roční vyúčtování služeb spojených s jejich užíváním za loňský rok, které muselo být doručeno do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období, tedy  do 30. dubna. Díky úsilí všech zaměstnanců se vše podařilo zajistit. Zvláštní poděkování patří bytovým technikům, správci domů DPS, domovníku z nábřeží 1. máje, kteří na konci března zajistili distribuci vyúčtování uživatelům. Veřejnost to tentokrát měla ztížené, protože reklamace na vyúčtování bylo možné podávat jen písemně, elektronicky či telefonicky. Za spolupráci všem velice děkuji.

 

Jak proběhlo označení domů QR kódy?

DBS města Písku provedla před koncem roku v domech, kde vykonává správu a dále u bytů, které jsou ve vlastnictví města, označení identifikačními štítky. Štítky obsahují důležitá telefonní čísla a QR kód, který slouží především k identifikaci bytů pro zaměstnance DBS města Písku. Uživatelé domů mohou využít QR kódu k přenesení telefonních čísel uvedených na štítku do svého mobilního telefonu. Po potvrzení obsahu QR kódu dojde k přenesení na naše webové stránky. Na štítku jsou uvedena důležitá telefonní čísla a kontakt na DBS města Písku. Označení domů a bytů ve vlastnictví města Písku štítky s QR kódem pomáhá zvýšit bezpečnost uživatelů domů, zefektivnit činnost techniků v terénu a zvýšit kvalitu služeb, které našim zákazníkům poskytujeme. Dovolujeme si všechny uživatele požádat, aby ve vlastním zájmu štítky nestrhávali a ani je jinak neničili.

 

Jak pracuje domovník na nábřeží 1. máje?

Společně s APK považuje domovník za úspěch, že nájemníci přestali kouřit omamné látky a popíjet alkohol ve společných prostorách a v okolí domů. Nájemníci s ním mnohem lépe spolupracují a vycházejí mu vstříc. Zasloužil se o otevření a společné udržování zahrady ve vnitrobloku. Výborně spolupracuje s DBS, předává k vyřízení a zajištění opravy v bytech u nájemníků a ve společných prostorách domů. Díky zřízení funkce domovník a ve spolupráci s APK se zvýšila bezpečnost, došlo ke zlepšení veřejného pořádku a občanského soužití mezi jednotlivými skupinami obyvatel v této lokalitě.

 

Co je nového v projektu koncepce bydlení?

Bylo otevřeno kontaktní místo bydlení na městském úřadě v Budovcově ulici. Jsou zde úřední hodiny a daří se kombinovat terén s přítomností v kontaktním místě bydlení. Prohlubuje se spolupráce s odborem sociálních věcí a s neziskovými organizacemi. V pracovní skupině se dále pracuje na tvorbě pravidel pro přidělování městských bytů.

 

Jaké máte plány?

Byli bychom velice rádi, kdyby se vlastníci i nájemníci městských bytů přihlásili přes web https://www.poschodech.cz do informačního systému. Registrační kód najdou vždy na rozúčtování služeb. Po zaregistrování uživatelé uvidí informace týkající se jejich bytu případně společenství vlastníků, jehož jsou členy. Tento systém umožňuje zasílání zpráv správci i komunikaci mezi uživateli, zpřístupňuje finanční a technické údaje o bytech a domech pro správce domu a pro jejich vlastníky.

Co nás velice těší, že loni byly díky rozhodnutí společenství vlastníků provedeny revitalizace u sedmi domů a letos byly započaty práce na revitalizacích domů u dalších jedenácti společenství vlastníků. DBS města Písku se s administrátory dotací podílí na zajištění dotací z fondu IROP. U pěti SVJ bylo požádáno o dotaci z programu „Bytové domy bez bariér“ na výstavbu nových výtahů. Tři společenství vlastníků splnila podmínky pro přiznání dotace. Jsme rádi, že se díky těmto rozhodnutím zbavujeme nejen šedivosti na sídlištích, ale také to pro obyvatele představuje nezanedbatelnou úsporu při vytápění, čímž se zároveň snižuje množství emisí produkovaných teplárnou. Ve spolupráci se společenstvími vlastníků v tomto trendu chceme i nadále do budoucna pokračovat.

 

Písecký deník extra, 06.06.2020

 


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.