Úvodní strana

SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Podpora Housing led přístupů v Písku

Název projektu: Podpora Housing led přístupů v Písku

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_007/0000253

Realizace: 1.10.2022 – 30.9.2026

 

Projekt je zaměřen na cílenou podporu osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených ve městě Písek. Na realizaci projektu se podílejí tři subjekty a to Naděje, Domovní a bytová správa města Písku a město Písek.


Cílovou skupinou projektu jsou dle typologie ETHOS osoby bez bytu, osoby v nejistém a v nevyhovujícím bydlení a osoby, jejichž znevýhodnění vede k jejich ohrožení bytovou nouzí. Projekt se specificky zaměřuje na dva okruhy domácností v bytové nouzi, které jsou na území obce identifikovány jako skupiny, pro které je hrdlo v přístupu ke standardnímu bydlení obzvláště úzké:

a) rodiny s dětmi;

b) a zvláště zranitelní jednotlivci či dvojice ohrožení věkem, zdravotním stavem a nízkým příjmem.

 

U první cílové skupiny se jedná především o rodiny s dětmi žijícími na ubytovnách, v azylových domech, rodiny pobývající u příbuzných nebo známých a nemající jinou možnost bydlení. Tyto rodiny potřebují intenzivní podporu v zabydlení a bydlení.

 

Druhou cílovou skupinou projektu jsou jednotlivci či dvojice (druh, družka, manželé, rodič se zletilým dítětem, prarodič s vnoučetem v péči), kteří mají větší potřebnost podpory a vyšší míru zranitelnosti a ohrožení z důvodu věku, zdravotního stavu, snížených příjmů. Pro tuto cílovou skupinu budou v projektu vyčleněny byty zvláštního určení s výrazně sníženým nájemným a s možností prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou. U ostatních obecních bytů dochází k prodloužení nájemní smlouvy vždy pouze o jeden rok.

 

Osoby z cílové skupiny jsou motivovány k tomu, aby aktivně řešili svoji bytovou situaci.  V rámci projektu mohou využívat následující aktivity:

 

a) Podpora zabydlování a podpora bydlení 

b) Kontaktní místo pro bydlení 

c) Nástroje na podporu sousedského soužití 

 

DBS a město Písek jsou spolu zodpovědné za fungování kontaktního místa pro bydlení. Kontaktní místo pro bydlení (KMB) sídlí v 2. patře v budově městského úřadu v Budovcově ulici. Cílem KMB je řešit bytovou situaci domácnosti a zabránit jejímu propadu do bezdomovectví. KMB poskytuje informace a poradenství v oblasti bydlení a v řešení bytové nouze.

 

 

 

Projekt „Podpora Housing led přístupů v Písku“,

 registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_007/0000253

je spolufinancován Evropskou unií.

 


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.