Úvodní strana

SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Informace k vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2022, které jsou ve správě Domovní a bytové správy města Písku

Tak jako každoročně obdrží v první polovině měsíce dubna nájemníci a vlastníci bytových i nebytových jednotek ve správě DBS roční vyúčtování služeb spojených s jejich užíváním. Služby spojené s užíváním bytu jsou dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, osvětlení společných prostor v domě, provoz výtahu, úklid společných prostor v domě, provoz a čištění komínů a umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu.

 

Rádi bychom se zaměřili na nejvýznamnější služby:

 

1) Dodávka tepla a poskytování teplé vody - zákonná vyhláška č. 269/2015 Sb., stanoví:

 

- náklad na tepelnou energii na vytápění bude rozdělen 40 % základní složka (m2 vytápěné plochy bytu) a 60 % spotřební složka (dle naměřených hodnot),

- náklady na tepelnou energii na ohřev TUV bude rozdělen 30 % základní složka (dle m2) a 70 % spotřební složka (dle m3),

- náklady na spotřebovanou studenou vodu použitou k výrobě TUV se rozdělí konečným spotřebitelům v poměru náměrů instalovaných vodoměrů na TUV (není již rozděleno na základní a spotřební složku).

 

2) Dodávka studené vody (vodné - stočné)

 

- bude rozúčtována v souladu s platným cenovým výměrem. U bytových jednotek osazených bytovými vodoměry na SV, poměrovým rozdělením dle jednotlivých náměrů. U domů, kde nejsou bytové či nebytové jednotky osazeny vodoměry na SV, bude postupováno v souladu s ustanovením vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

 - roční směrná čísla spotřeby vody zohledňující počet obyvatel v bytě v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů, podle přílohy č. 12 k vyhlášce
č. 428/2001 Sb.

 

Lhůta stanovená pro reklamace bude součástí doručeného vyúčtování. Reklamace je nutno uplatňovat písemnou formou na adrese: Domovní a bytová správa města Písku (DBS města Písku), Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek, e-mailem nebo přes datovou schránku.

 

Roční vyúčtování nákladů bude provedeno nejpozději do 4. kalendářního měsíce po uplynutí zúčtovacího období. Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v zákonné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

 

Vrácení přeplatků nad 50,- Kč bude probíhat na základě doručených poštovních poukázek. V případě zájmu o převod přeplatku na bank. účet musí žadatel doručit na DBS města Písku vlastnoručně podepsanou písemnou žádost (na podatelnu, e-mailem, přes datovou schránku)  s číslem bank. účtu do 15.05.2023. U právnických osob musí být písemná žádost vždy. Vzor žádosti je uveřejněn na internetových stránkách DBS města Písku.

 

Vybírání nedoplatků bude probíhat zasláním poštovní poukázky, kterou bude nutno uhradit (bezhotovostním převodem, v hotovosti na pokladně DBS nebo v hotovosti na pobočkách České pošty) do 31.07.2023 (u reklamačních řízení do 31.8.2023).

 

Případné dotazy zodpoví oddělení nájemného: tel. 382 789 025, 382 789 026, info@dbspisek.cz.

 

Úřední hodiny: pondělí        07.00 – 17.00

                          středa          07.00 – 17.00

                          pátek            07.00 – 10.30

                                                                      

 

Kontakt: Vyúčtování tepla a TUV             382 789 035, marsalkova@dbspisek.cz

                Vyúčtování studené vody         382 789 027, posekana@dbspisek.cz

                Vyúčtování ostatních služeb    382 789 025, 382 789 026, info@dbspisek.cz

 


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.