Úvodní strana

SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

typ upozornění  Zbavujeme se šedivosti, článek Písecký deník extra, 06.06.2020 11.06. 2020
K 31. 12. 2019 spravovala 317 domů v majetku či spoluvlastnictví města, 1262 bytů ve vlastnictví města a 3242 bytů v soukromém vlastnictví. Spravovala 229 nebytových prostorů. Celkem je zajišťováno 200 společenství vlastníků jednotek (SVJ). DBS zároveň provozuje dvě ubytovny v majetku města s kapacitou 154 lůžek. Zajišťuje správu domů, bytů ve vlastnictví města Písku, prodej bytů z majetku města Písku. DBS města Písku rovněž zajišťuje agendu ? vymáhání pohledávek, vypracování a podávání žalob, zastupování u soudních, exekučních a insolvenčních řízení. Současně zajišťuje komplexní správu domů pro společenství vlastníků, a to i mimo obec Písek. Pro společenství vlastníků, která si chtějí zajišťovat technickou správu domu sama, DBS města Písku nabízí pouze vedení účetnictví za cenu 135 korun měsíčně na jednotku. Na naše otázky odpovídala ředitelka DBS Písek Zdeňka Šartnerová. Čtěte více >>
typ upozornění  Informace k finančnímu vyrovnání vyúčtování služeb za rok 2019 10.06. 2020
V měsíci červnu - červenci 2020 dojde k finančnímu vyrovnání vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v nájmu i ve vlastnictví fyzických osob ve správě DBS města Písku. Čtěte více >>
typ upozornění  Informace k vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2019, které jsou ve správě Domovní a bytové správy města Písku 01.04. 2020
Tak jako každoročně obdrží v počátku měsíce dubna nájemníci a vlastníci bytových i nebytových jednotek ve správě DBS roční vyúčtování služeb spojených s jejich užíváním. Služby spojené s užíváním bytu jsou dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, osvětlení společných prostor v domě, provoz výtahu, úklid společných prostor v domě, provoz a čištění komínů a umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu. Čtěte více >>
typ upozornění  DOMOVNÍK - PREVENTISTA 16.09. 2019
DOMOVNÍK - PREVENTISTA registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16?052/0011604 Nositel projektu: Domovní a bytová správa města Písku Cíl projektu: Zvýšení bezpečnosti, veřejného pořádku a zlepšení občanského soužití mezi jednotlivými skupinami obyvatel v lokalitě nábřeží 1. máje v Písku. Rozpočet projektu a výše dotace: Čtěte více >>

     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.