Rychlá volba

 

KONTAKT:
Domovní a bytová správa
města Písek
Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362


tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE

 
 
DBS města Písku informuje vlastníky jednotek a společenství vlastníků

Domovní a bytová správa města Písku informuje vlastníky jednotek a společenství vlastníků, že dne 1. července 2015 nabyl účinnosti zákon č. 103/2015 Sb., kterým se podstatně novelizuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

            Pro vlastníky jednotek a pro společenství vlastníků z toho vyplývá, že vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji jednotky, nebo od 1. ledna 2016 při pronájmu jednotky. Povinnost předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu je dána touto novelou již před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky, nebo před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky. Při podpisu kupní smlouvy, nebo při podpisu nájemní smlouvy pak vzniká povinnost předložit průkaz energetické náročnosti budovy kupujícímu jednotky, nebo nájemci jednotky. U nájmu se jedná o nájemní vztahy sjednané od 01.01.2016.

Celý článek...
 
Informace pro vlastníky jednotek

Občanský zákoník podle ustavení § 1177 upravuje nahlašování změny vlastnictví jednotky a přihlašování osob v bytě.

Nový vlastník jednotky je povinen změnu vlastnictví jednotky oznámit včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem jednotky. To platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.

Celý článek...
 
Informace - změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb

Podle ustanovení § 12 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, příjemce služeb spojených s užíváním bytu oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb.

Celý článek...
 
«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Strana 2 z 2