SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Informace pro SVJ

DBS města Písku informuje členy společenství vlastníků jednotek o možnosti zapojení se do dotačního programu IROP:  „Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III“  (viz odkaz http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II ).

 

Dne 12.01.2018 Integrovaný regionální operační programu (ŘO IROP) vyhlásil tuto výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech - na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy. Výše podpory je stejná jako v 37. výzvě (30 a 40 % z celkových uznatelných nákladů):

  • pro samostatnou výměnu zdrojů tepla, technologií, zateplení 30 %,
  • pro důkladné zateplení , při min. 40 % úspoře tepla, klas. třída celkové dodané energie B) 40 %.

K 08.10.2018 je lokace výzvy 3,5 mld. Kč a je stále dostupná z 83 %. Ukončení příjmu žádostí je k 29. 11. 2019.

 

Dále se v nejbližších dnech předpokládá vyhlášení programu na rok 2019: „Bytové domy bez bariér“. Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu, výstavbou výtahů v domech, které jimi  nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Z tohoto programu je možné získat podporu až 50 % z uznatelných nákladů, max. do výše 800 tis. Kč na realizaci nového výtahu. Příjem žádostí se předpokládá od 01.02.2019.

 

Bližší informace o dotačních programech naleznete na stránkách  www.mmr.cz/

 

Ještě upozorňujeme, že na zapojení do programu se musí vlastníci dohodnout na shromáždění vlastníků. Pro svolání mimořádného shromáždění můžete kontaktovat statutární orgán společenství, (pokud o něj  25 % vlastníků požádá, statutární orgán má povinnost toto shromáždění svolat).

 

Ing. Jiří Mašek

DBS města Písku

 


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.