SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Aktuality - DBS města Písku informuje

Domovní a bytová správa města Písku stále rozšiřuje svoje služby

 

V současné době zajišťuje Domovní a bytová správa města Písku správu domů, bytů a ubytoven ve vlastnictví města Písku, prodej bytů z majetku města Písku v celém rozsahu. DBS města Písku rovněž zajišťuje agendu - vymáhání pohledávek, vypracování a podávání žalob, zastupování u soudních, exekučních a insolvenčních řízení. Současně zajišťuje komplexní správu domů pro společenství vlastníků, a to i mimo obec Písek.

 

Několik otázek jsme položili ředitelce organizace Zdeňce Šartnerové.

Jak hodnotíte loňský rok, co vše se podařilo realizovat?

V roce 2017 byla vysoká procentuální úspěšnost vymáhání dluhu na nájemném. Daří se udržovat či snižovat dluhy u aktuálně bydlících nájemců v obecních bytech v rozsahu 1,1 mil.  Kč – 1,4 mil. Kč.

V loňském roce se nám podařilo získat dotaci ve výši 220 000 Kč ze SFŽP na pořízení nového elektromobilu. Většinu nákladů zaplatila DBS z fondu investic. Elektromobil budou využívat především bytoví technici, kteří zajišťují správu bytů a nebytových prostor ve městě Písku a jeho okolí. Úsporné, ekologické a nehlučné vozidlo poslouží i k pravidelným delším cestám

 

Daří se prodej bytů? A o jaké byty je největší zájem?

Při prodeji městských bytů je postupováno dle Zásad prodeje městských bytů, které byly schváleny zastupitelstvem města. V těchto Zásadách je několik výjimek, např. není možný prodej bytů v domech s pečovatelskou službou, a nebo bytů, umístěných v domech mimo městskou památkovou zónu a mající výměru do 50 m2. O koupi bytu může žádat jen stávající nájemce, který má s městem Písek uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Každý záměr a prodej bytu musí schválit zastupitelstvo města.

V loňském roce bylo z majetku města Písek prodáno 10 bytů. Příjem z prodeje je odváděn na příjmový účet města Písku.

 

Ve vaší správě jsou i  dvě ubytovny. Jaké problémy zde řešíte? A je jejich kapacita dostatečná?

Ve správě máme dvě ubytovny města. Jedna je v ulici Dr. M. Horákové čp. 1748, která má kapacitu 105 lůžek a druhá je v ulici Sedláčkova, čp. 2286 o kapacitě 49 lůžek. Na našich stránkách www.dbspisek.cz je možné zjistit jak obsazenost lůžek, tak je možné zaslat rezervaci. Obsazenost ubytovny na Dr. M. Horákové je cca 80 % a na ubytovně v Sedláčkově ulici cca 60 %.  Občas se stane, že ubytovaný poruší ubytovací řád tím, že obtěžuje svým chováním další ubytované. Vedoucí ubytovny řeší tyto záležitosti ve spolupráci s městskou policií, mnohdy dojde k tomu, že je ubytovanému vypovězena smlouva. Ubytovaný platí vždy v den nástupu na ubytování. Dlouhodobě ubytovaní musí zaplatit do 30 dne pro následující měsíc, nejpozději však do 5. dne běžícího měsíce. Pokud nezaplatí, musí se odstěhovat. Jen v několika málo případech řešíme dluhy přes soud.

 

S jakými plány jdete do dalšího období – co nového připravujete? Co je to služba  www.poschodech.cz ?

Vlastníci i nájemníci městských bytů se mohou přihlásit přes webové stránky www.poschodech.cz do nového informačního systému. Registrační kód naleznou vždy na rozúčtování služeb. Po za registrování uživatelé uvidí informace týkající se jejich bytu případně společenství vlastníků, jehož jsou členy (např. informace o platbách, vyúčtování služeb, vyúčtování „fondu údržby“, evidenční list, atd.). Nový informační systém umožňuje zasílání zpráv správci i komunikaci mezi vlastníky. Věříme, že nový informační systém si uživatelé brzy osvojí a povede k jejich větší spokojenosti.

Rozhodli jsme se pro digitalizaci stavebních projektů jednotlivých domů, které by měly přístupné pro uživatele tohoto portálu a majitele jednotlivých jednotek. Skenování jednotlivých projektů začne v letošním roce a předpokládáme, že bude v základních stavebních výkresech hotova pro všechny domy ve správě DBS do dvou let.

Tak jak budou aktualizovány Průkazy energetické náročnosti budov, budou i tyto vlastníkům a nájemníkům přístupny na portálu „poschodech“.

Důsledně se snažíme pracovat na splnění podmínek Evropské unie na ochranu osobních údajů tak, aby nebylo možné jejich zneužití. Základní informace dostávají klienti na shromážděních vlastníků.

Vlastníci i nájemníci bytů mohou využívat naše nové webové stránky www.dbspisek.cz  pro nahlášení  poruch (zařizovací předměty, voda, plyn, výtah, topení, elektroinstalace, ostatní).

Pro společenství vlastníků, která si chtějí zajišťovat technickou správu domu sama, DBS města Písku nabízí pouze vedení účetnictví za cenu 135,00  Kč měsíčně na jednotku.

Dále plánujeme označit domy QR-cody, které budou obsahovat důležitá telefonní čísla, což umožní vlastníkům snazší komunikaci s DBS.

 


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.