SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo domovníka

Domovní a bytová správa města Písku vyhlašuje

výběrové řízení

na pracovní pozici – domovník preventista

           Hlavním předmětem činnosti bude  zejména preventivní činnost v oblasti občanského soužití, dodržování pravidel (např. domovního řádu), provádění dohledu nad dodržováním čistoty v domech a jejich okolí,  nad sociálně-patologickými jevy dětí a mládeže (např. kouření, požívání alkohol. nápojů, užívání omamných látek, poškozování omítek a volných ploch ve společných prostorách, odhazování odpadků, záškoláctví), pohybem  cizích osob v bytových domech,  spolupráce s APK, apod.

Předpokládaný nástup: 02.01.2019 nebo dle dohody.

Místo výkonu práce:      lokalita nábřeží 1. máje čp. 1401, 1402, 1363, 1364.

Platové podmínky:          platová třída 3 – dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 1

                                        (10 830 – 16 320 Kč podle délky započitatelné praxe) + příslušné příplatky                                  

Pracovní místo je na dobu určitou, tj. do 31.12.2021. Pracovní doba je 40 hodin týdně.

 

Předpoklady pro přihlášení do výběrové řízení:

  • muž/žena – státní občanství ČR,
  • ukončené základní vzdělání,
  • bezúhonnost, spolehlivost,
  • nepobírat starobní důchod,
  • komunikační schopnosti,
  • zdravotní způsobilost

 

Výhodou:

  • bydliště v lokalitě nábřeží 1. máje

 

Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu:

Domovní a bytová správa města Písku, Fügnerovo nám. 42/16, 397 01 Písek

nebo odevzdejte na podatelně DBS města Písku nejpozději do 14.12.2018.

Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně DBS města Písku.

 

Obálku s přihláškou označte: „Výběrové řízení – domovník“.

 

Přihláška musí obsahovat:

  • vyplněný dotazník (příloha),
  • potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu práce,
  • ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Výběrové řízení (pohovor) – s vybranými uchazeči/uchazečkami proběhne dne 18.12.2018.

 

DBS si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

 

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem výběrového řízení, veškeré dokumenty budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným uchazečům neprodleně zaslány zpět. Domovní a bytová správa města Písku činí, v souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách www.dbspisek.cz.

 

V Písku dne 3.12.2018

 

Ing. Zdeňka Šartnerová v.r.

ředitelka DBS

 


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.