SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Na pořádek v problémových domech dohlédne domovník

V městských domech, kde si obyvatelé nejčastěji stěžují na nevhodné chování svých sousedů, by mohl ke klidu a pořádku přispívat svým působením domovník. Rada města na svém říjnovém zasedání souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt s názvem „Podpora domovníka-preventisty a asistentů prevence kriminality“. Vedle zřízení funkce domovníka by také mělo dojít k posílení dvojice asistentů prevence kriminality o další dva.

„Projekt vychází z nově schváleného Strategického plánu sociálního začleňování města Písku pro období 2019 až 2021,“ vysvětluje Jaroslav Rapant, velitel Městské policie Písek. „Pět osob znevýhodněných na trhu práce tak získá na tři roky pracovní uplatnění, díky kterému se stabilizuje i jejich rodinné zázemí. Tito lidé navíc mají velmi pozitivní vliv na svou komunitu a jejich prostřednictvím se lépe daří řešit problémy s narušováním veřejného pořádku v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením nebo s větší koncentrací nepřizpůsobivých obyvatel města.“

Domovník-preventista by měl kontrolovat pořádek ve čtyřech domech na nábřeží 1. máje a v jejich bezprostředním okolí. Dohlížet bude na to, aby nedocházelo k poškozování majetku ve společných prostorách a také k pohybu cizích osob v těchto domech.

Asistenty prevence kriminality město Písek využívá už od roku 2015. „Máme s nimi dobré zkušenosti. Podílejí se na ochraně veřejného pořádku, řešení problémových sporů a dohledu nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích. Celkově přispívají k lepší bezpečnosti ve městě,“ říká Jaroslav Rapant. Asistenti pracují hlavně na sídlišti Portyč a v jeho okolí. Zvýšením jejich počtu se zlepší kontrola v místech, kde zejména kvůli větší koncentraci problémové mládeže dochází k častějšímu narušování veřejného pořádku a k přestupkové činnosti.

„Projekt by měl pomoci ke změně celkového vnímání osob a rodin žijících v současné době v sociálně vyloučených lokalitách nebo na tzv. „špatných adresách“. Dalším přínosem bude vzájemná spolupráce domovníka–preventisty s asistenty prevence kriminality. Společně se budou snažit o organizování ostatních nájemníků ke společným aktivitám, vedoucím ke zvelebování lokality, a tak i postupnému odstraňování problémů s občanským soužitím,“ doplňuje starostka Eva Vanžurová.

Projekt bude realizován pouze za předpokladu, že na něj město získá dotaci z Evropského sociálního fondu, která pokryje 90 procent nákladů.

 


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.