Rychlá volba

 

KONTAKT:
Domovní a bytová správa
města Písek
Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362


tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE

 
 
Výběrová řízení - archiv 2013

2013

PŘ na zabezpečení IT služeb - zadávací podmínky

platnost od 22.1.2013 do 8.2.2013          vítězná firma - Colis, s.r.o.     Smlouva o dílo

Oprava bytu č. 2, č.p. 288 Lesnická, Písek - zadávací podmínky

platnost od 21.1.2013 do 11.2.2013          vítězná firma - Projektostav Písek                   Smlouva o dílo

Oprava bytu č. 2, čp. 2242 Harantova, Písek - zadávací podmínky, podklady

platnost od 7.3.2013 do 25.3.2013          vítězná firma - Bc. Petr Říha            Smlouva o dílo

Rekonstrukce a zateplení střešního pláště na domě č.p. 1953-1954 tř. Přátelství, Písek Zadávací podmínky

Podklady     Výkaz výměr    

platnost od 28.2.2013 do 3.4.2013           vítězná firma - Renostav Písek    Smlouva o dílo

Rekonstrukce a zateplení střešního pláště na domě č.p. 1949-1950 tř. Přátelství, Písek  Zadávací podmínky

Podklady    Výkaz výměr      

platnost od 28.2.2013 do 27.3.2013         vítězná firma - Renostav Písek   Smlouva o dílo

Výměna střešní krytiny na domě čp. 14 Kollárova, Písek   Zadávací podmínky    Podklady

Platnost od 25.3.2013 do 8.4.2013              vítězná firma - Ing. Jiří Woldřich   Smlouva o dílo

Oprava římsy na domě čp. 1611 - 1613 Zeyerova, Písek     Zadávací podmínky    Podklady

Platnost od 10.4.2013 do 25.4.2013            vítězná firma - Vrbka střechy           Smlouva o dílo

Výměna střešní krytiny na domě čp. 1527 Smetanovo nám. Písek     Zadávací podmínky     Podklad

Platnost od 17.4.2013 do 6.5.2013                vítězná firma - Ing. Jiří Woldřich    Smlouva o dílo

Zateplení severní fasády obytného objektu čp. 450 V Portyči, Písek   Zadávací podmínky

Platnost od 13.5.2013 do 10.6.2013             vítězná firma - Kučera-stavby       Smlouva o dílo

Výměna střešní krytiny na domě čp. 948 Jeronýmova Písek   Zadávací podmínky    Podklady

Platnost od 13.5.2013 do 28.5.2013             vítězná firma - Bohumil Souhrada      Smlouva o dílo

Oprava bytu č. 23 v domě čp. 399 Přemyslova Písek     Zadávací podmínky     Podklady

Platnost od 22.5.2013 do 14.6.2013             vítězná firma - František Říha        Smlouva o dílo

Rekonstrukce obvodových konstrukcí obytného objektu Jablonského čp. 396, Písek    Zadávací podmínky

Platnost od 3.6.2013 do 1.7.2013                  vítězná firma - Projektostav Písek       Smlouva o dílo

Rekonstrukce výtahu bytového domu čp. 396 Jablonského ul. Písek      Zadávací podmínky

Platnost od 3.6.2013 do 1.7.2013                   vítězná firma - Lift servis Pa

Rekonstrukce výtahu bytového domu čp. 381 Třebízského ul. Písek     Zadávací podmínky

Platnost od 11.6.2013 do 15.7.2013               vítězná firma Zdeněk Patera Volyně

Oprava bytu č. 3 v domě čp. 2030 Budovatelská, Písek     Zadávací podmínky

Platnost od 8.7.2013 do 22.7.2013                 výběrové řízení zrušeno

Rekonstrukce 3 ks výtahů bytových domů čp. 424 a 425 Topělecká ul. Písek    Zadávací podmínky

Platnost od 25.6.2013 do 5.8.2013                vítězná firma Zdeněk Patera Volyně

Oprava bytu č. 6 v domě čp. 1576 Kollárova, Písek    Zadávací podmínky     Podklady

Platnost od 17.7.2013 do 5.8.2013               vítězná firma Projektostav Písek           Smlouva o dílo

Oprava bytu č. 46 v domě čp. 1814 Otavská, Písek      Zadávací podmínky     Podklady

Platnost od 17.7.2013 do 5.8.2013               vítězná firma Projektostav Písek           Smlouva o dílo

Stavební úpravy předsazených teras objektu čp. 2443 Jiráskovo nábřeží Písek      Zadávací podmínky

Platnost od 20.6.2013 do 19.8.2013             vítězná firma Projektostav Písek

Oprava bytu č. 3 v domě čp. 2030 Budovatelská, Písek     Zadávací podmínky     Podklady

Platnost od 24.7.2013 do12.8.2013              vítězná firma Petr Říha Protivín             Smlouva o dílo

Výměna oken a balkon. dveří za plastová v bytech ve správě DBS Písek     Zadávací podmínky

Platnost od 12.8.2013 do 30.8.2013             vítězná firma Window holding Písek

Oprava bytu č. 7 v domě č.p. 211 Svatoplukova, Písek      Zadávací podmínky

Platnost od 23.8.2013 do 9.9.2013               výběrové řízení bylo zrušeno

Výměna střešní krytiny na domě č.p. 1557 Za Pazdernou Písek

Zadávací podmínky   Výkaz výměr   Návrh smlouvy o dílo

Platnost od 13.9.2013 do 27.9.2013            vítězná firma Ing. Jiří Woldřich Písek         

Oprava 7 kusů balkonů v domě č.p. 450 V Portyči Písek

Zadávací podmínky   Výkaz výměr 1   Výkaz výměr 2   Výkaz výměr 3   Návrh smlouvy o dílo

Platnost od 30.9.2013 do 11.10.2013           vítězná firma RE -ING CZ Písek            Smlouva o dílo

Výměna střešní krytiny na domě č.p. 133 Hradební, Písek                                                                                                   

Zadávací podmínky  Výkaz výměr  Detaily střešních oken   Návrh smlouvy o dílo

Platnost od 22.10.2013 do 4.11.2013          vítězná firma VRBKA střechy        

Zajištění pracovní pohotovosti k odstraňení havárií vody a topení v objektech ve správě DBS Písek

Zadávací podmínky

Platnost od  8.10.2013  do: 31.10.2013            výběrové řízení bylo z důvodu neobdržení žádné nabídky zrušeno

Rekonstrukce výtahu v domě č.p. 397 Jablonského Písek

Zadávací podmínky   Projekt    Výkaz výměr

Platnost od 16.10.2013  do 11.11.2013                  Vítězná firma Lift servis Patera

Rekonstrukce výtahu bytového domu č.p. 409 Třebízského, Písek

Zadávací podmínky    Výkaz výměr    Podklady

Platnost od 22.10.2013  do 18.11.2013                 Vítězná firma Lift servis  Patera

Oprava bytu č. 21 v domě č.p. 1809 Lipová alej, Písek   Zadávací podmínky   Návrh smlouvy o dílo 

Platnost od 14.11.2013  do 30.11.2013                  Vítězná firma RE - ING CZ Písek

Oprava bytu č. 12 v domě č.p. 2162 Truhlářská, Písek    Zadávací podmínky   Návrh smlouvy o dílo

Platnost od 14.11.2013  do 30.11.2013                  Vítězná firma František Říha Protivín

Rekonstrukce výtahu bytového domu č.p. 410 Třebízského, Písek

Zadávací podmínky     Výkaz výměr      Dokumentace

Platnost od 8.11.2013 do 9.12.2013

Rekonstrukce výtahu bytového domu č.p. 417 Vinařického, Písek

Zadávací podmínky      Výkaz výměr     Dokumentace

Platnost od 8.11.2013 do 9.12.2013

Rekonstrukce výtahu bytového domu č.p. 432 Na Pěníku, Písek

Zadávací podmínky      Výkaz výměr     Dokumentace

Platnost od 8.11.2013 do 9.12.2013

LED osvětlení - ubytovna DBS města Písku      Zadávací podmínky

Platnost od 21.11.2013 do 12.12.2013