Rychlá volba

 

KONTAKT:
Domovní a bytová správa
města Písek
Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362


tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE

 
 
Informace - pojištění

DBS informuje, že při prodeji poslední jednotky v domě, která byla ve vlastnictví Města Písek, dojde na základě zániku spoluvlastnictví Města Písek v domě k zániku živelního pojištění nemovitosti, které je sjednané prostřednictvím Města Písek viz. Mandátní smlouva o zajištění správy. Vlastníci jednotek musí svolat shromáždění SV a tam lze usnesením shromáždění schválit uzvavření nového živelního pojištění (usnesením nadpoloviční většiny přítomných vlastníků). Pro svolání shromáždění je možné využít služeb DBS města Písku, v případě nejasností nás prosím kontaktujte.