Rychlá volba

 

KONTAKT:
Domovní a bytová správa
města Písek
Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362


tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE

 
 
Navýšení nájmu nebytových prostor – garáží a garážového stání

Usnesení č. 652/11

Rada města

1) souhlasí od 01.01.2012 se změnou výše nájemného z nebytových prostor (garáží) za 800,- Kč/m2/rok a se změnou výše nájemného za garážová stání v domě čp. 454, Čechova ul. v Písku ve výši 500,- Kč/m2/rok pro nájemce bytů v domě a 700,- Kč/m2/rok pro ostatní zájemce, dle postupu uvedeného v materiálu. Rada města pověřuje Domovní a bytovou správu města k zajištění změn nájemních smluv a zároveň

 

2) souhlasí s podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor – garáží a garážového stání u těch nájemců, kteří odmítnou přistoupit k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o navýšení nájemného a pověřuje ředitelku DBS města Písku  podpisem výpovědí.

 

Postup:

DBS města Písku jednotlivým nájemcům oznámí rozhodnutí města Písku o navýšení nájmu s tím, že nájemci bude dána lhůta 1 měsíc od doručení rozhodnutí k jeho akceptaci. Pokud nájemce na zvýšení nepřistoupí, bude mu dána výpověď z nájmu s výpovědní dobou dle smlouvy. Tento postup se týká nájemních smluv na dobu neurčitou. Ve výpovědní době pak bude zveřejněn záměr pronájmu s výběrovým řízením na nového nájemce se zvýšeným nájemným.