Rychlá volba

 

KONTAKT:
Domovní a bytová správa
města Písek
Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362


tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE

 
 
Profil firmy

Domovní a bytová správa města Písku vznikla na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 26. září 1991 s účinností od 1. listopadu 1991 s přiděleným IČ 00512362. Byla zřízena jako příspěvková organizace na dobu neurčitou k účelu správy bytového majetku a nebytových prostor v majetku města Písku a k výkonu správy tepelného hospodářství na území města Písku, včetně prodeje bytových domů. Funkci zakladatele plnila Rada města Písku. Domovní a bytová správa města Písku převzala povinnosti po likvidovaném Podniku bytového hospodářství Písek.

   

Rozhodnutím rady města Písku ze dne 17. října 1991 byla jmenována ředitelkou Ing. Zdeňka Řezáčová s platností od 1. listopadu 1991. Od 1.8.2013 byla jmenována ředitelkou DBS města Písku  Ing. Zdeňka Šartnerová.


Domovní a bytová správa v době zřízení spravovala celkem 467 domů s  5.475 bytovými jednotkami. V průběhu roků 1992 a 1993 bylo vráceno na základě restitučního zákona celkem 146 domů původním vlastníkům.

V průběhu jednotlivých let zajišťovala Domovní a bytová správa města Písku opravy a rekonstrukce jednotlivých domů. Byla nastavena taková filozofie, aby se zabránilo další devastaci městského majetku tzn., že postupně byly opravovány hlavně střechy a klempířské prvky a odstraňovány havarijní stavy v jednotlivých domech. Postupem času se přecházelo k opravám fasád, výměnám vnitřních rozvodů a každý rok byl jeden až dva domy, které byly v nejhorším technickém stavu, komplexně rekonstruovány. K této činnosti ještě do 31.12.1996 náležel provoz tepelného hospodářství. Od 1.1.1997 bylo tepelné hospodářství předáno do nájmu Teplárně Písek a.s., která toto zařízení provozuje do současné doby.

K 1.7.2001 se Domovní a bytové správa přestěhovala z původního sídla v Tyršově ulici do nově rekonstruovaného domu na Fügnerově náměstí 42. DBS města Písku provozuje v současné době dvě ubytovny v majetku města Písku s celkovou kapacitou 188 lůžek. K 31.12.2017 spravuje Domovní a bytová správa celkem 316 domů s 1.344 městskými byty a dále spravuje 3.214 bytů v soukromém vlastnictví.  

Domovní a bytová správa města Písku byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr. vložka 16, dne 20. března 2001.

V současné době zajišťuje Domovní a bytová správa města Písku, kromě původně stanovených úkolů i prodej bytů z majetku města Písku v celém rozsahu včetně rozdělení nemovitosti dle zákona č. 72/1995 Sb. v platném znění až po vklad do katastru nemovitostí. DBS města Písku rovněž zajišťuje agendu - vymáhání pohledávek, vypracování a podávání žalob, zastupování u soudních a exekučních jednání.

  domů bytů
od roku 1991 467 5475
roky 1992 - 1993 321 4176
současnost 316 4558