Rychlá volba

 

KONTAKT:
Domovní a bytová správa
města Písek
Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362


tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE

 
 
DBS města Písku informuje vlastníky jednotek a společenství vlastníků

Domovní a bytová správa města Písku informuje vlastníky jednotek a společenství vlastníků, že dne 1. července 2015 nabyl účinnosti zákon č. 103/2015 Sb., kterým se podstatně novelizuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

            Pro vlastníky jednotek a pro společenství vlastníků z toho vyplývá, že vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji jednotky, nebo od 1. ledna 2016 při pronájmu jednotky. Povinnost předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu je dána touto novelou již před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky, nebo před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky. Při podpisu kupní smlouvy, nebo při podpisu nájemní smlouvy pak vzniká povinnost předložit průkaz energetické náročnosti budovy kupujícímu jednotky, nebo nájemci jednotky. U nájmu se jedná o nájemní vztahy sjednané od 01.01.2016.

            I touto novelou je dána pro vlastníka jednotky možnost nahradit průkaz energetické náročnosti budovy vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a teplené energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky, jestliže na písemné vyzvání společenství vlastníků nebyl průkaz předán.

            Průkaz energetické náročnosti budovy se neopatřuje při prodeji, nebo pronájmu, pokud se tak obě strany dohodnou, a současně když jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší stavební změna dokončena před 1. lednem 1947.

            Nesplnění ustanovení tohoto zákona je považováno za přestupek. Společenství vlastníků, nebo vlastníkovi jednotky může být uložena za přestupek pokuta až do výše 50.000,- Kč. Domovní a bytová správa města Písku proto doporučuje společenstvím vlastníků, aby si neprodleně nechala vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy, který budou následně mít k dispozici jednotliví vlastníci jednotek pro účely prodeje, nebo pronájmu jednotky. Průkaz energetické náročnosti budovy má platnost 10 let.

 

            DBS města Písku              

zveřejněno: 16.11.2015