Rychlá volba

 

KONTAKT:
Domovní a bytová správa
města Písek
Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362


tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE

 
 
Informace pro vlastníky jednotek

Občanský zákoník podle ustavení § 1177 upravuje nahlašování změny vlastnictví jednotky a přihlašování osob v bytě.

Nový vlastník jednotky je povinen změnu vlastnictví jednotky oznámit včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem jednotky. To platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.

Podle výkladu a komentáře k této části občanského zákoníku tedy správce domu vede aktuální seznam vlastníků jednotek a teprve na základě žádosti kteréhokoli jiného vlastníka jednotky v domě správce domu požadované údaje mu sdělí.

Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. Pokud přenechá vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě, je v takovém případě povinen oznámit osobě odpovědné za správu domu jméno a adresu této osoby.

 

DBS města Písku