Rychlá volba

 

KONTAKT:
Domovní a bytová správa
města Písek
Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362


tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE

 
 
Informace - změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb

Podle ustanovení § 12 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, příjemce služeb spojených s užíváním bytu oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb.

Podle ustanovení § 13 zákona č. 67/2013 Sb., jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit druhé straně pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení.      

Domovní a bytová správa města Písku tímto vyzývá vlastníky a nájemníky bytových jednotek, u kterých vykonává správu, aby neprodleně zkontrolovali a oznámili změnu v počtu osob, kteří užívají byt. Pokud nájemce bytu neoznámí zvýšení počtu osob ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svoji povinnost a pronajímatel mu může dát výpověď z nájmu bytu.